Այբուբեն
-099999s3Մ
-099999ԱՅ
/*--*99999ԲՆ
/*--*99999ԳՇ
099999ԴՈ
099999ԵՉ
099999ԶՊ
099999ԷՋ
099999ԸՌ
199999ԹՍ
199999ԺՎ
9999 99999ԻՏ
and 9999/99999ԼՐ
and 9999999999ԽՑ
and(9999999999ԾՈւ
and(9999999999ԿՓ
" and9999999999ՀՔ
" and9999999999ՁՕ
"/*--99999conveՂՖ
"/*--99999s3Ճ
Արագ Որոնում


Ձեռքի աշխատանքային գործիքներ
Պտուտակամամլիչ, որով կարելի է կիպ իրար սեղմել սոսնձվող մեքենամասերը:
Կերակուր պատրաստելիս, այգում աշխատելիս կամ ավտոմեքենա նորոգելիս մենք մշտապես օգտագործում ենք տարբեր գործիքներ: Գործիքն այս կամ այն աշխատանքը կատարելուն օգնող առարկա է: Ձեռնարկություններում մետաղները, փայտանյութը, պլաստիկները և այլ նյութեր կտրելու կամ մշակելու համար օգտագործում են խոշոր մեքենաներ:
Ձեռքի գործիքները գործածելու համար պահանջվում է մեր մկանների ուժը: Մեխանիկական գործիքները շարժման մեջ են դրվում էլեկտրականությամբ կամ սեղմած օդով: Հատուկ էլեկտրական գործիքները՝ էլեկտրապտուտակիչը, էլեկտրագայլիկոնիչը, էլեկտրասղոցը և հետհար մուրճը աշխատում են էլեկտրացանցի, կամ լիցքավորվող կուտակիչների ու մարտկոցների հոսանքով: Օժանդակ գործիքները կարող են ձեռքի էլեկտրագայլիկոնիչը փոխարկել մեքենայական մետաղասղոցի, սկավառակասղոցի կամ ավազաշիթի ապարատի: 
Մեքենայական գործիքներն ավելի հզոր են և շատ ավելի արագ ու ճշգրիտ են աշխատում, քան ձեռքինը: Այսօր բազմաթիվ մեքենայական հաստոցներ ղեկավարվում են համակարգիչներով: Այդ հաստոցներով կարելի է թողարկել բազմաթիվ բացարձակապես նույնատիպ մեքենամասեր: 
Մասնագիտացված հաստոցների թվին են պատկանում խառատային, հղկման, երկայնական ու լայնական ռանդման, գայլիկոնիչ և ֆրեզային հաստոցները: