Այբուբեն
and 9999 99999ԷՉ
and(9999/99999ԸՊ
and(9999999999ԹՋ
" and9999999999ԺՌ
" and9999999999ԻՍ
"/*--9999999999ԼՎ
"/*--9999999999ԽՏ
-09999999999ԾՐ
-09999999999ԿՑ
/*--*99999conveՀՈւ
/*--*99999s3ՁՓ
099999s3ՂՔ
099999ԱՃՕ
099999ԲՄՖ
099999ԳՅ
099999ԴՆ
199999ԵՇ
and 199999ԶՈ
Արագ Որոնում


824 թ., Բելֆաստ,
1907 թ., Լոնդոն

 Վիլյամ Թոմսոնը թերմոդինամիկայի հիմնադիրներից է: Նա ֆիզիկայում ներմուծել է ջերմաստիճանների բացարձակ ցուցնակը՝ Կելվինի ցուցնակը: Նրա անունով Կելվին (Կ) է կոչվել բացարձակ ջերմաստիճանի միավորը:
Կելվին
Անգլիացի Վիլյամ Թոմսոնն ավարտել է Քեմբրիջի համալսարանը: 1846–99 թթ-ին եղել է Գլազգոյի համալսարանի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի ղեկավարը, 1904 թ-ից՝ նաև այդ համալսարանի նախագահը: 1851 թ-ին նա ընտրվել է Լոնդոնի թագավորական ընկերության անդամ, 1890–95 թթ-ին եղել այդ ընկերության նախագահը: Գիտության մեջ ունեցած իր ակնառու վաստակի համար 1892 թ-ին Թոմսոնն ստացել է լորդի տիտղոս և կոչվել լորդ Կելվին: Թոմսոնը մշակել է մեթոդ, որը թույլ տվեց լուծել էլեկտրատեխնիկայի, մագնիսաստատիկայի, ջերմահաղորդականության տեսության մի շարք բարդ խնդիրներ: Թոմսոնին է պատկանում թերմոդինամիկայի երկրորդ սկզբունքի ձևակերպումներից մեկը, որի հիման վրա ապացուցվել է, որ երկրորդ կարգի հավերժական շարժիչ (մեքենա, որը էներգիան ամբողջությամբ վերածում է աշխատանքի) չի կարող գոյություն ունենալ: Ջոուլի հետ բացահայտել է, որ ծակոտկեն միջնորմով իրական գազերի դանդաղ հոսույթի ժամանակ դրանց ջերմաստիճանը փոխվում է, որը գիտության մեջ հայտնի է Ջոուլ-Թոմսոնի էֆեկտ անունով: Նա ուսումնասիրել է նաև բյուրեղների մագնիսական հատկությունները, բացահայտել ֆեռոմագնիսների տեսակարար ջերմահաղորդականության կախումը դրանց մագնիսացումից (Թոմսոնի էֆեկտ), ստեղծել մի շարք գերզգայուն էլեկտրաչափեր, գալվանաչափեր, համապիտանի կողմնացույց և այլ սարքեր: 
Միավորների միջազգային համակարգում 1 Կ ջրի եռակի կետի թերմոդինամիկական ջերմաստիճանի 1/273,16 մասն է: 1 Կ = 1օC: