Այբուբեն
"/*--9999999999ԷՇ
-09999999999ԸՈ
-09999999999ԹՉ
/*--*9999999999ԺՊ
/*--*9999999999ԻՋ
09999999999ԼՌ
09999999999ԽՍ
099999conveԾՎ
099999s3ԿՏ
and 099999s3ՀՐ
and 199999ԱՁՑ
and(199999ԲՂՈւ
and(9999 99999ԳՃՓ
" and9999/99999ԴՄՔ
" and9999999999ԵՅՕ
"/*--9999999999ԶՆՖ
Արագ Որոնում


824 թ., Բելֆաստ,
1907 թ., Լոնդոն

 Վիլյամ Թոմսոնը թերմոդինամիկայի հիմնադիրներից է: Նա ֆիզիկայում ներմուծել է ջերմաստիճանների բացարձակ ցուցնակը՝ Կելվինի ցուցնակը: Նրա անունով Կելվին (Կ) է կոչվել բացարձակ ջերմաստիճանի միավորը:
Կելվին
Անգլիացի Վիլյամ Թոմսոնն ավարտել է Քեմբրիջի համալսարանը: 1846–99 թթ-ին եղել է Գլազգոյի համալսարանի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի ղեկավարը, 1904 թ-ից՝ նաև այդ համալսարանի նախագահը: 1851 թ-ին նա ընտրվել է Լոնդոնի թագավորական ընկերության անդամ, 1890–95 թթ-ին եղել այդ ընկերության նախագահը: Գիտության մեջ ունեցած իր ակնառու վաստակի համար 1892 թ-ին Թոմսոնն ստացել է լորդի տիտղոս և կոչվել լորդ Կելվին: Թոմսոնը մշակել է մեթոդ, որը թույլ տվեց լուծել էլեկտրատեխնիկայի, մագնիսաստատիկայի, ջերմահաղորդականության տեսության մի շարք բարդ խնդիրներ: Թոմսոնին է պատկանում թերմոդինամիկայի երկրորդ սկզբունքի ձևակերպումներից մեկը, որի հիման վրա ապացուցվել է, որ երկրորդ կարգի հավերժական շարժիչ (մեքենա, որը էներգիան ամբողջությամբ վերածում է աշխատանքի) չի կարող գոյություն ունենալ: Ջոուլի հետ բացահայտել է, որ ծակոտկեն միջնորմով իրական գազերի դանդաղ հոսույթի ժամանակ դրանց ջերմաստիճանը փոխվում է, որը գիտության մեջ հայտնի է Ջոուլ-Թոմսոնի էֆեկտ անունով: Նա ուսումնասիրել է նաև բյուրեղների մագնիսական հատկությունները, բացահայտել ֆեռոմագնիսների տեսակարար ջերմահաղորդականության կախումը դրանց մագնիսացումից (Թոմսոնի էֆեկտ), ստեղծել մի շարք գերզգայուն էլեկտրաչափեր, գալվանաչափեր, համապիտանի կողմնացույց և այլ սարքեր: 
Միավորների միջազգային համակարգում 1 Կ ջրի եռակի կետի թերմոդինամիկական ջերմաստիճանի 1/273,16 մասն է: 1 Կ = 1օC: