Այբուբեն
and 9999 99999ԷՉ
and(9999/99999ԸՊ
and(9999999999ԹՋ
" and9999999999ԺՌ
" and9999999999ԻՍ
"/*--9999999999ԼՎ
"/*--9999999999ԽՏ
-09999999999ԾՐ
-09999999999ԿՑ
/*--*99999conveՀՈւ
/*--*99999s3ՁՓ
099999s3ՂՔ
099999ԱՃՕ
099999ԲՄՖ
099999ԳՅ
099999ԴՆ
199999ԵՇ
and 199999ԶՈ
Արագ Որոնում


Կարմիր տափաստանային
Սևաբղետ
Կովկասյան գորշ
Շվից
Ընտանի տավարն առաջացել է վայրի տուրից, որն ընտելացվել է մոտ 8 հզ. տարի առաջ: Այն մարդու ընտելացրած առաջին կենդանիներից է: Հնագույն վաչկատուն ցեղերը կովերի և տուրերի նախիրներ էին պահում միայն մսի ու կաշվի համար:
Ավելի ուշ, նստակեցության անցնելուց հետո, մարդիկ սկսեցին ուժեղ կենդանիներին լծել գութանին և նրանցով բեռներ փոխադրել:
Հնադարյան մարդու համար կովն ու ցուլն այնքան մեծ նշանակություն ունեին, որ շատ ժողովուրդներ նրանց աստվածացրել են: Իսկ կովից կաթ ստացել են ավելի քան 2800 տարի առաջ: Հետագայում կաթից սկսեցին պատրաստել կարագ, պանիր, մածուն և այլ կաթնամթերք: 
Կովերի կյանքի տևողությունը մոտ 20 (երբեմն՝ 35)  տարի է: Կովերը միապտուղ են (հազվադեպ բացառություններով):
Կովերի տարեկան միջին կաթնատվությունը 3500– 4000 կգ է, լավագույն տնտեսություններում՝ մինչև 6000 կգ, ռեկորդը՝ 20 հզ. կգ (հոլանդական կովեր): Կովերի ցեղերը բազմաթիվ են: Հաճախ նրանց անվանում են այն տեղի անունով, որտեղ բուծվել են: Յուրաքանչյուր ցեղ հարմարված է իր «ծննդավայրի» արոտավայրի և բնակլիմայական պայմաններին: Ամեն ցեղ
Սիմենտալ
ունի իր առավելություններն ու թերությունները:
Որպեսզի կովը շատ կաթ տա, անհրաժեշտ է նրան ճիշտ խնամել և լավ կերակրել: Ուստի, անասնապահը պետք է շատ հմուտ և ուշադիր լինի:
ՀՀ-ում բուծվել է կովկասյան գորշ տավարի ցեղը, որի տարեկան միջինկաթնատվությունը 1700–3000 կգ է: