Այբուբեն
" and9999999999ԷՈ
" and9999999999ԸՉ
"/*--9999999999ԹՊ
"/*--9999999999ԺՋ
-09999999999ԻՌ
-09999999999ԼՍ
/*--*9999999999ԽՎ
/*--*9999999999ԾՏ
099999conveԿՐ
099999s3ՀՑ
099999s3ՁՈւ
099999ԱՂՓ
099999ԲՃՔ
and 199999ԳՄՕ
and 199999ԴՅՖ
and(9999 99999ԵՆ
and(9999/99999ԶՇ
Արագ Որոնում


Կարմիր տափաստանային
Սևաբղետ
Կովկասյան գորշ
Շվից
Ընտանի տավարն առաջացել է վայրի տուրից, որն ընտելացվել է մոտ 8 հզ. տարի առաջ: Այն մարդու ընտելացրած առաջին կենդանիներից է: Հնագույն վաչկատուն ցեղերը կովերի և տուրերի նախիրներ էին պահում միայն մսի ու կաշվի համար:
Ավելի ուշ, նստակեցության անցնելուց հետո, մարդիկ սկսեցին ուժեղ կենդանիներին լծել գութանին և նրանցով բեռներ փոխադրել:
Հնադարյան մարդու համար կովն ու ցուլն այնքան մեծ նշանակություն ունեին, որ շատ ժողովուրդներ նրանց աստվածացրել են: Իսկ կովից կաթ ստացել են ավելի քան 2800 տարի առաջ: Հետագայում կաթից սկսեցին պատրաստել կարագ, պանիր, մածուն և այլ կաթնամթերք: 
Կովերի կյանքի տևողությունը մոտ 20 (երբեմն՝ 35)  տարի է: Կովերը միապտուղ են (հազվադեպ բացառություններով):
Կովերի տարեկան միջին կաթնատվությունը 3500– 4000 կգ է, լավագույն տնտեսություններում՝ մինչև 6000 կգ, ռեկորդը՝ 20 հզ. կգ (հոլանդական կովեր): Կովերի ցեղերը բազմաթիվ են: Հաճախ նրանց անվանում են այն տեղի անունով, որտեղ բուծվել են: Յուրաքանչյուր ցեղ հարմարված է իր «ծննդավայրի» արոտավայրի և բնակլիմայական պայմաններին: Ամեն ցեղ
Սիմենտալ
ունի իր առավելություններն ու թերությունները:
Որպեսզի կովը շատ կաթ տա, անհրաժեշտ է նրան ճիշտ խնամել և լավ կերակրել: Ուստի, անասնապահը պետք է շատ հմուտ և ուշադիր լինի:
ՀՀ-ում բուծվել է կովկասյան գորշ տավարի ցեղը, որի տարեկան միջինկաթնատվությունը 1700–3000 կգ է: