Այբուբեն
099999ԳՅ
099999ԴՆ
199999ԵՇ
and 199999ԶՈ
and 9999 99999ԷՉ
and(9999/99999ԸՊ
and(9999999999ԹՋ
" and9999999999ԺՌ
" and9999999999ԻՍ
"/*--9999999999ԼՎ
"/*--9999999999ԽՏ
-09999999999ԾՐ
-09999999999ԿՑ
/*--*99999conveՀՈւ
/*--*99999s3ՁՓ
099999s3ՂՔ
099999ԱՃՕ
099999ԲՄՖ
Արագ Որոնում


Գեղուհի
Սլաքիկ
Տափակ ճպուռ
Ճպուռները կազմում են գիշատիչ միջատների առանձին կարգ: Տարածված են հատկապես արևադարձային և խոնավ մերձարևադարձային գոտիներում: Հայտնի է շուրջ 4,5 հզ., ՀՀ-ում՝ 52 տեսակ: Առավել տարածվածներից են սլաքիկները, գեղուհիները և թիակիկները՝ հիմնականում լեռնային ուղղաձիգ գոտիներում, մասամբ՝ հարավային շրջաններում:
Խոշոր միջատներ են՝ բարեկազմ, փայլուն, երկարացած մարմնով, երկար փորիկով (14–120մմ): Գլուխը խոշոր է, շարժուն, ֆասետային աչքերը գրավում են գրեթե ամբողջ գլուխը: Բերանը կրծող տիպի է: Ունեն 2 զույգ նույնանման կառուցվածքով, խիստ ջղավորված թափանցիկ թևեր (10–94մմ): Ձվադրում են հողում, ջրում, ջրային բույսերի հյուսվածքներում: Զարգանում են ոչ լրիվ կերպարանափոխությամբ (բացակայում է հարսնյակի փուլը): Թրթուրները
Ճպուռն ամենաարագ թռչող միջատն է. նա սլանում է գետերի ու լճակների վրայով՝ որսալով մոծակներ և այլ միջատներ:
նույնպես գիշատիչ են. սնվում են ջրային միջատների թրթուրներով, երբեմն հարձակվում են մատղաշ ձկների վրա: Նրանց շատակերությունը չափազանց օգտակար է. շատ վնասատու միջատներ են ոչնչացնում՝ թռչելով անտառային կածանների, բացատների ու անտառեզրերի վրայով: Առհասարակ ճպուռներն արագաշարժ են և իրենց զոհին որսում են թռիչքի ժամանակ: Ճպուռները նաև վտանգավոր են. կարող են տարածել ընտանի թռչունների հիվանդություններ (օրինակ՝ պրոտոգոնիմոզ):
Դեղին ճպուռ  • Դժվար է պատկերացնել, որ ճպուռը, այդքան փոքրիկ լինելով, աշխարհի ամենաշատակեր էակն է. շերեփակոթ ճպուռը, օրինակ, 2 ժամում կարող է ուտել 40 ճանճ, մոծակ կամ մժեղ: Իսկ եթե նա առյուծի չափ մեծ լիներ, ապա նման ախորժակով մի ամբողջ կով կուտեր: