Այբուբեն
and 9999 99999ԷՉ
and(9999/99999ԸՊ
and(9999999999ԹՋ
" and9999999999ԺՌ
" and9999999999ԻՍ
"/*--9999999999ԼՎ
"/*--9999999999ԽՏ
-09999999999ԾՐ
-09999999999ԿՑ
/*--*99999conveՀՈւ
/*--*99999s3ՁՓ
099999s3ՂՔ
099999ԱՃՕ
099999ԲՄՖ
099999ԳՅ
099999ԴՆ
199999ԵՇ
and 199999ԶՈ
Արագ Որոնում


Մոլախոտերը մշակովի հողամասերում աճող միամյա և բազմամյա  անցանկալի բույսեր են: Հայտնի է մոլախոտերի մի քանի հազար, ՀՀ-ում՝ ավելի քան 850 տեսակ: Մոլախոտերը տարածված են ամենուրեք՝ ցանքերում, հատապտղատու տնկարկներում, անտառներում, մարգագետիններում, տնամերձ հողատարածքներում, գեղազարդիչ ծաղկաթմբերում, կանաչապատված հրապարակներում և այլուր: Մոլախոտերն օժտված են բարձր կենսունակությամբ, անբարենպաստ պայմաններում գոյատևելու էկոլոգիական ճկունությամբ, առատ սերմատվությամբ, արագ բազմանալու ունակությամբ ու մեծ վնաս են տալիս մշակաբույսերին. ճնշում են վերջիններիս աճը՝ կլանելով հողից մեծ քանակությամբ ջուր և սննդանյութեր, իրենց ստվերով խանգարում են լուսասինթեզին, խախտում բույսերի ջերմային ռեժիմն ու հողում կատարվող մանրէաբանական շարժընթացները և այլն: Մոլախոտերի սերմերը կամ պտուղները հաճախ պարունակում են թունավոր նյութեր, որոնք, խառնըվելով բերքին կամ մթերքներին, իջեցնում են վերջիններիս ապրանքային հատկությունները, սննդային արժեքը, վատացնում համն ու բույրը:
Կան նաև մակաբույծ մոլախոտեր, որոնք ամրանում են բույսերի ցողուններին, արմատներին: Կիսամակաբույծ մոլախոտերը սնվում են կանաչ բույսերի սինթեզած օրգանական նյութերով: Մարգագետիններում, արոտավայրերում մոլախոտեր են համարվում թունավոր, կոպիտ, ծակող և կերային ցածրարժեք բույսերը:
Մոլախոտ հասկացությունը հարաբերական է. հաճախ գյուղատնտեսական որևէ մշակաբույսի ցանքերն աղբոտվում են այլ մշակաբույսերով. օրինակ՝ արևածաղիկը հայտնվում է ցորենի, տարեկանը կամ գարին՝ աշնանացան ցորենի, վարսակը՝ գարնանացան ցորենի ցանքերում և այլն: Կան մասնագիտացված մոլախոտեր, որոնք ժամանակի ընթացքում հարմարվել են մշակաբույսերի ցանքերում և դարձել դրանց անբաժանելի ուղեկիցը, օրինակ՝ արջընկույզը՝ աշնանացան հացաբույսերի, որոմը՝ աշորայի, գաղձը՝ առվույտի և երեքնուկի, ճրագախոտը՝ արևածաղկի ու ծխախոտի և այլն: Մոլախոտերը խանգարում են դաշտային աշխատանքներին, բույսերի հիվանդությունների ու վնասատուների տարածման պատճառ դառնում:
Ըստ աճման տեղի և մասնագիտացման՝ մոլախոտերը բաժանվում են 4 խմբի՝ ցանքային, բնական հողահանդակների, աղբային և հատուկ տարածությունների: 
Ցանքային մոլախոտերը զարգանում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքերում, օժտված են առատ սերմատվությամբ, բազմանում են վեգետատիվ օրգաններով ու սերմերով: 
Բնական հողահանդակների մոլախոտերը հանդիպում են մշակովի հողերում, նաև աղբոտ վայրերում, չունեն դաշտային սահմանափակումներ: 
Աղբային մոլախոտերն աճում են բնակավայրերի շրջակայքում, աղբի կուտակման վայրերում: 
Հատուկ տարածությունների մոլախոտերը էվոլյուցիայի ընթացքում այնքան են հարմարվում այս կամ այն մշակաբույսին, որ ձեռք են բերում համատեղ ծլելու, ծաղկելու և սերմնակալելու ունակություն:
Մոլախոտերի դեմ պայքարում են կանխարգելիչ միջոցներով. մաքրում են սերմնանյութը, վարակազերծում են գոմաղբը, ոռոգման ջրերը զերծ պահում մոլախոտերի սերմերից, պահպանում են կարանտին և այլն:
   Մոլախոտերը վաղ հայերենում կոչվել են փուշ ու տատասկ. այդ է վկայում Աստծու` Ադամին ուղղված հետևյալ խոսքը. «Քանի որ անսացիր քո կնոջ ձայնին և կերար այն ծառի պտղից, որից միայն քեզ պատվիրեցի չուտել, բայց կերար դրանից, թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով: Տանջանքով հայթայթես քո սնունդը քո կյանքի բոլոր օրերին: Փուշ ու տատասկ թող աճեցնի քեզ համար երկիրը, և դու դաշտային բույսերով սնվես»
Ծննդոց. 3. 17, 18