Այբուբեն
/*--*99999ԱՄ
099999ԲՅ
099999ԳՆ
099999ԴՇ
099999ԵՈ
099999ԶՉ
199999ԷՊ
199999ԸՋ
and 9999 99999ԹՌ
and 9999/99999ԺՍ
and(9999999999ԻՎ
and(9999999999ԼՏ
" and9999999999ԽՐ
" and9999999999ԾՑ
"/*--9999999999ԿՈւ
"/*--9999999999ՀՓ
-099999conveՁՔ
-099999s3ՂՕ
/*--*99999s3ՃՖ
Արագ Որոնում


Փոքր ջրոսպ
Ջրոսպը (ձկնոսպ, գորտնբույս) ջրոսպազգիների ընտանիքի բազմամյա ջրային խոտաբույս է: Հայտնի է 10, ՀՀ-ում՝ 4 տեսակ՝ փոքր, ուռուցիկ, եռմասնյա, բազմարմատ՝ տարածված գրեթե բոլոր մարզերի՝ մինչև 2400 մ բարձրություններում գտնվող կանգնած և դանդաղահոս քաղցրահամ ջրերում: 
Մանր, կլորավուն կամ երկարավուն, կանաչ թիթեղիկներ են, սուզվում են ջրի մեջ կամ լողում ջրի երեսին: Թիթեղիկներից յուրաքանչյուրն ունի 1 մազանման արմատ, որը յուրացնում է սննդանյութերը, նաև պահպանում է թիթեղի հավասարակշռությունը ջրում: Թիթեղիկները ձևափոխված ընձյուղներ են և  կատարում  են տերևի գործառույթ:
Ծաղկում է հազվադեպ, ծաղիկները միասեռ են՝ առանց ծաղկակալի: Պտուղն ունի 1–7 սերմ: Վեգետատիվ ճանապարհով շատ արագ բազմանալով՝ հաճախ ծածկում է ջրի ամբողջ մակերևույթը: Աշնանը թիթեղիկի միջբջջային տարածությունները լցվում են ջրով, և այն իջնում է ջրի հատակը, գարնանը նորից ջրի երես է բարձրանում ու շարունակում բազմանալ:
Ջրոսպը ջրային միջատների, թռչունների, խոզերի կեր է: Նպաստում է մոծակների վերացմանը. ջրոսպով ծածկված ջրամբարներում մոծակների թրթուրները չեն զարգանում: Օգտագործվում է նաև գեղազարդիչ պարտեզագործության մեջ:  Բազմարմատ ջրոսպը գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում: