Այբուբեն
/*--*99999ԳՇ
099999ԴՈ
099999ԵՉ
099999ԶՊ
099999ԷՋ
099999ԸՌ
199999ԹՍ
199999ԺՎ
9999 99999ԻՏ
and 9999/99999ԼՐ
and 9999999999ԽՑ
and(9999999999ԾՈւ
and(9999999999ԿՓ
" and9999999999ՀՔ
" and9999999999ՁՕ
"/*--99999conveՂՖ
"/*--99999s3Ճ
-099999s3Մ
-099999ԱՅ
/*--*99999ԲՆ
Արագ Որոնում


Տիգրան Սարգսյան, 
ՀՀ վարչապետ` 2008 թ-ից
(ծնվ. 1960 թ., 
ք. Կիրովական)
Արայիկ Հարությունյան, 
ԼՂՀ վարչապետ` 2008 թ-ից
(ծնվ. 1973 թ., 
ք. Ստեփանակերտ)
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը պետության 
գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինն է:  Կառավարության խնդիրն է ապահովել ՀՀ Սահմանադրության, օրենքների, ՀՀ նախագահի 
հրամանագրերի, Կառավարության որոշումների կենսագործումը, 
պետական բյուջեի ձևավորումն ու կատարումը, ՀՀ ներքին և արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունների իրականացումը: 

ՀՀ Կառավարության լիազորությունները սահմանվում են ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով: Կառավարության ղեկավարը վարչապետն է, նրան նշանակում և ազատում է ՀՀ նախագահը: Նորանշանակ վարչապետը ՀՀ նախագահին է ներկայացնում Կառավարության անդամների՝ իր առաջադրած թեկնածուներին, նախագահը հրամանագրով նրանց նշանակում է Կառավարության անդամներ՝ նախարարներ: Վերջիններիս պաշտոնից ազատում է ՀՀ նախագահը՝ վարչապետի առաջարկությամբ:
Նոր Կառավարությունը, ՀՀ Սահմանադրության համաձայն, կազմավորումից հետո 20-օրյա ժամկետում Ազգային ժողովի (ԱԺ) հավանությանն է ներկայացնում իր գործունեության ծրագիրը: Այն համարվում է ԱԺ-ի հավանությանն արժանացած, եթե որոշակի ժամկետում Կառավարությանն անվստահություն հայտնելու մասին որոշման նախագիծ չի ներկայացվում: Եթե ընդունվում է անվստահություն հայտնելու մասին որոշում, ապա վարչապետը ՀՀ նախագահին դիմում է ներկայացնում Կառավարության հրաժարականի մասին:
ՀՀ Կառավարությունը գործում է ՀՀ նախագահի լիազորությունների ողջ ժամկետի ընթացքում (5 տարի) և իր լիազորությունները վայր է դնում նորընտիր նախագահի առջև: Կառավարության լիազորությունները կարող են դադարել ժամկետից շուտ, եթե Կառավարությունն ինքն է հրաժարական տալիս, եթե ՀՀ նախագահը սեփական նախաձեռնությամբ վարչապետին ազատում է պաշտոնից, կամ ԱԺ-ն անվստահություն հայտնելու որոշում է ընդունում:
ՀՀ Կառավարությունը կոլեգիալ մարմին է. կազմված է վարչապետից, փոխվարչապետից և նախարարներից: Վարչապետը ղեկավարում է Կառավարության գործունեությունը, համակարգում է նախարարությունների աշխատանքը: Վերջիններս կենտրոնական և միանձնյա գործադիր մարմիններ են, որոնք կառավարում են իրենց վստահված առանձին ոլորտները: Նախարարությունների քանակը, կազմավորումը, լուծարումը կամ միավորումը որոշում է ՀՀ նախագահը: Կառավարությանն առընթեր գործում են նաև առանձին ոլորտներ սպասարկող պետական կառույցներ՝ հանձնաժողովներ, վարչություններ, գործակալություններ, տեսչություններ, հիմնադրամներ, կոմիտեներ, ազգային ծառայություններ, պետական խորհուրդներ, գիտահետազոտական հիմնարկներ և այլն:
Կառավարությունը մշտապես վերահսկում է ինչպես նախարարությունների և հանրապետական ու տարածքային գործադիր այլ մարմինների գործունեությունը, այնպես էլ նրանց կողմից Կառավարության և վարչապետի որոշումների, հանձնարարականների կատարումը:
ՀՀ ներկայիս (2010 թ.) վարչապետը Տիգրան Սարգսյանն է:  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (ԼՂՀ) Կառավարություն

ԼՂՀ Կառավարությունը պետության գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինն է:  Կառավարության լիազորությունները կանոնակարգվում են «ԼՂՀ Կառավարության մասին» ԼՂՀ օրենքով: Կառավարության կազմի մեջ մտնում են վարչապետը, փոխվարչապետը, նախարարները, պետական վարչությունների պետերը և Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը: Կառավարությունը հաշվետու է ԼՂՀ նախագահի և Ազգային ժողովի առջև:
ԼՂՀ ներկայիս (2010 թ.) վարչապետը Արայիկ Հարությունյանն է: