Այբուբեն
/*--*99999ԱՄ
099999ԲՅ
099999ԳՆ
099999ԴՇ
099999ԵՈ
099999ԶՉ
199999ԷՊ
199999ԸՋ
and 9999 99999ԹՌ
and 9999/99999ԺՍ
and(9999999999ԻՎ
and(9999999999ԼՏ
" and9999999999ԽՐ
" and9999999999ԾՑ
"/*--9999999999ԿՈւ
"/*--9999999999ՀՓ
-099999conveՁՔ
-099999s3ՂՕ
/*--*99999s3ՃՖ
Արագ Որոնում


Խավարումներ
Լուսնի լրիվ խավարումները
21 հունվարի 2000 թ.
16 հուլիսի 2000 թ.
 9 հունվարի 2001 թ.
 9 նոյեմբերի 2003 թ.
23 նոյեմբերի 2003 թ.
28 հոկտեմբերի 2004 թ.
28 հոկտեմբերի 2005 թ.
14 մարտի 2006 թ.
 4 մարտի 2007 թ.
28 օգոստոսի 2007 թ.
21 փետրվարի 2008 թ.

Արեգակի լրիվ 
խավարումները
11 օգոստոսի 1999 թ.
21 հունիսի 2001 թ.
 4 դեկտեմբերի 2002 թ.
23 նոյեմբերի 2003 թ.
14 հոկտեմբերի 2004 թ.
 9 ապրիլի 2005 թ.
29 մարտի 2006 թ.
19 մարտի 2007 թ.
 1 օգոստոսի 2008 թ.
Խավարումներն աստղագիտական երևույթներ են, երբ երկնային մարմինները մեկը մյուսին ծածկելու պատճառով Երկրից դիտողին ամբողջությամբ կամ մասամբ չեն երևում:
Մասնավորապես, խավարումներ տեղի են ունենում, երբ Երկիրը, Լուսինը և Արեգակը տարածության մեջ հայտնվում են մեկ ուղիղ գծի վրա: Եթե Երկրի և Արեգակի միջև հայտնվում է Լուսինը, ապա տեղի է ունենում արեգակնային խավարում, իսկ եթե Արեգակի և Լուսնի միջև հայտնվում է Երկիրը, դիտվում է լուսնային խավարում:
Լուսինը Երկրի շուրջը լրիվ պտույտ կատարում է 1 ամսում, սակայն ուղիղ Արեգակի առջևով այն անցնում է տարվա մեջ ընդամենը մի քանի անգամ: Երկրից դիտողին թվում է, թե Լուսինը և Արեգակը մոտավորապես նույն չափերն ունեն: Իրականում Արեգակը բազմաթիվ անգամ մեծ է Լուսնից, պարզապես Արեգակը շատ ավելի հեռու է Երկրից, քան Լուսինը: Ուստի դրանց թվացյալ չափերը զուտ պատահաբար գրեթե ճշգրիտ համընկնում են, այդ պատճառով էլ, երբ Լուսինն անցնում է Արեգակի առջևով, նրա սկավառակն ամբողջապես ծածկում է Արեգակը, և մենք դիտում ենք լրիվ արեգակնային խավարում: Այդ ժամանակ երկինքը մթնում է, իսկ Լուսնի սև սկավառակի շուրջը սկսում է տեսանելի դառնալ արևապսակը՝ շիկացած գազի թույլ լուսարձակումը: 
Արեգակի լրիվ խավարում տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Լուսինն ամբողջությամբ փակում է Արեգակի սկավառակը: Այն տևում է մինչև 7,5 րոպե:
Լրիվ արեգակնային խավարում կարելի է դիտել միայն ընդամենը մի քանի կիլոմետր լայնության Երկրի մակերեվույթի նեղ շերտից: Երկրի յուրաքանչյուր կոնկրետ վայրից լրիվ արեգակնային խավարում շատ հազվադեպ է դիտվում: Փոխարենը, մասնակի խավարում, երբ Լուսինը ծածկում է արեգակնային սկավառակի միայն մի մասը, տեղի է ունենում շատ ավելի հաճախ:
Շատ ավելի դյուրին է դիտել  Լուսնի խավարումները. դրանք երևում են Երկրի այն բոլոր վայրերից, որտեղ Լուսինն արդեն վեր է բարձրացել հորիզոնից: Խավարումների ժամանակ Լուսինը դառնում է ավելի սև ու կարմրավուն, սակայն ամբողջությամբ չի անհետանում:  
Արեկագի խավարման սխեմա