Այբուբեն
"/*--9999999999ԷՇ
-09999999999ԸՈ
-09999999999ԹՉ
/*--*9999999999ԺՊ
/*--*9999999999ԻՋ
09999999999ԼՌ
09999999999ԽՍ
099999conveԾՎ
099999s3ԿՏ
and 099999s3ՀՐ
and 199999ԱՁՑ
and(199999ԲՂՈւ
and(9999 99999ԳՃՓ
" and9999/99999ԴՄՔ
" and9999999999ԵՅՕ
"/*--9999999999ԶՆՖ
Արագ Որոնում


Ճապոնական ցորնուկ
Ցորնուկը (ցորենի խոտ, փըստփստուկ) դաշտավլուկազգիների ընտանիքի միամյա, հազվադեպ երկամյա և բազմամյա խոտաբույս է: Հայտնի է ցորնուկի շուրջ 100, ՀՀ-ում՝ 14 տեսակ՝ Դանթոնի, խայտաբղետ, ճապոնական, հուրանավոր, Բիբերշտեյնի և այլն: Տարածված է գրեթե բոլոր մարզերում: Աճում է խճոտ, քարքարոտ, չոր վայրերում, խոտածածկ թեքություններում, պարապուտներում, գետափերին, այգիներում, բնակավայրերում:
Ցողունի բարձրությունը 10–80 (երբեմն՝ 100) սմ է: Տերևները գծաձև են, թավոտ կամ մերկ: Ծաղկաբույլը ցրված կամ հոծ հուրան է՝  10–20 հասկիկներով: Ծաղկում է ապրիլից մինչև օգոստոս: Պտուղը սերմիկ է: Ցորնուկի բոլոր տեսակները վաղ գարնանային արոտների միակ կերաբույսերն են: Որոշ տեսակների բուսուտները ջրառատ տարիներին կամ թեթևակի ջրարբիացումից հետո կարելի է օգտագործել որպես խոտհարքներ: