Այբուբեն
/*--*99999ԱՄ
099999ԲՅ
099999ԳՆ
099999ԴՇ
099999ԵՈ
099999ԶՉ
199999ԷՊ
199999ԸՋ
and 9999 99999ԹՌ
and 9999/99999ԺՍ
and(9999999999ԻՎ
and(9999999999ԼՏ
" and9999999999ԽՐ
" and9999999999ԾՑ
"/*--9999999999ԿՈւ
"/*--9999999999ՀՓ
-099999conveՁՔ
-099999s3ՂՕ
/*--*99999s3ՃՖ
Արագ Որոնում


Ձիթատու կակաչ
Կակաչը (խաշխաշ, պուտ) կակաչազգիների ընտանիքի խոտաբույս է: Հայտնի է մոտ 120 (այլ տվյալներով՝ 100) տեսակ՝ տարածված առավելապես Հյուսիսային կիսագնդում:
Ձեթ և ափիոն ստանալու նպատակով շատ վաղուց մշակվում է 1 տեսակ՝ քնաբեր կամ ափիոնային խաշխաշը, որն ունի 8 ենթատեսակ: Ձիթատու սորտերի սերմերը պարունակում են 46–56 % ձեթ և մինչև 20 % սպիտակուցներ, օգտագործվում են սննդի մեջ, հրուշակեղենի, պահածոների և օծանելիքի  արտադրություններում:
Դեղատու սորտերի տուփիկներից (սերմերը հեռացնելուց և աղալուց հետո) ստանում են ալկալոիդներ (մորֆին, կոդեին, պապավերին), որոնք բժշկության մեջ օգտագործվում են որպես ցավազրկող միջոց:
Բայց քանի որ ափիոնը նաև շատ ուժեղ թմրանյութ է, դեղատու սորտերի ցանքերն ամենուրեք արգելված են: 
ՀՀ-ում հայտնի է կակաչի 14 (16) տեսակ` արևելյան, պարսկական, ավազասեր, ուրբանի, ծաղկակիրավոր, սակավատերև և այլն՝ տարածված գրեթե բոլոր մարզերում: Աճում է ենթալպյան մարգագետիններում, միջին լեռնային գոտիներում, չոր կանաչապատ լանջերին, թփուտներում, ցանքերում և այլուր:
Ցողունը մազմզոտ է կամ մերկ, ճյուղավորվող: Կտրելիս առաջանում է սպիտակ, դեղնավուն կամ նարնջագույն կաթնահյութ: Ծաղկում է մայիս-հունիսին: Պտուղը երկարավուն բազմասերմ տուփիկ է: Սերմերը մանր են, ցանցանման, տարբեր գույների: 
Ծաղկակիրավոր և սակավատերև տեսակները գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում: