Այբուբեն
-->"& pi'&exp-1'+(sysco
nets"& SE'&pin-1\'+undef
nets"&exp''..%2Fvbscr
ns:n"&pin''''"..%2Fvega:
ns:"+net') WA../..AAAAAvega>
"+net')) W../..asdf5vega>
"+pri'));S../..asdf5WAITF
"+pri');SE../..asdf5www.g
"+res'+ (s../..asdf5[php]
">'+ co../..asdf5\'
">'+'../..BBBBB\'\"
"`fal'+'../..body{\'\"
"`tru'+(SE.htacbody{\\'\\
"`una'+net/../.bogus\\'\\
"||NE'+net/../.bogus`fals
#{282'+NSF/../.c:\wi`true
${282'+pri/../.cast(`unam
%27'+pri//r87conve{php}
%27%2';SEL//r87data:Ա
%27%2'>//r87data:Բ
& pin'>//vegdata:Գ
& SET'AND /coreeval(Դ
''fals/etc/expr Ե
''true/etc/expr Զ
''unam1 + (file:Է
''{${p1 ANDhthttԸ
&expr'||'1 ANDhthttԹ
&ping'||'1 ANDhttp:Ժ
''||ca1 ns=hTTp:Ի
''||CT1 ns=http:Լ
'(leng1 OR http:Խ
'(SELE1 WAIhtTp:Ծ
'(sele1' ||http:Կ
'(SELE1) WAhttp:Հ
' -->(sele1)) Whttp:Ձ
' -->(sele1));DinserՂ
' AND(SELE1));SjavasՃ
' AND(sele1);DEjavasՄ
' AND*/ --1);SEjavasՅ
' AND*/net1,1 pN3tSpՆ
- 0 ' enc*/net1;DECns../Շ
0 0 ' enc+prin1;SELNS1NOՈ
AND ' onM+resp3ns:neՉ
AND ' OR -->">3NSFTWՊ
nets' OR -03OWNEEՋ
nets' OR -03phpinՌ
src=' sty-03ping Ս
src=' UNI-0-03ping Վ
" -->' UNI-0-93ping Տ
" AND' WAI-1 AN3ping Ր
" AND'"-1 or3printՑ
" AND'"-1 OR8printՈւ
" AND'" ns-1 or8'r87.cՓ
" onM'" ns-1 OR;ns:erespoՔ
" src'"'"'-1 OR;ns:es3Օ
" src'"-->-1" a-1" o<% reSELEC
" UNI'& pi-1' a<%a sSET /
" UNI'& SE-1' o<%a sSET /
Արագ Որոնում


Անձրևի կաթիլները կարող են փոքրիկ պրիզմաների նման արևի լույսը տրոհել սպեկտրի գույների: Յուրաքանչյուր կաթիլից մեր աչքի մեջ ընկնում է միայն մեկ գույն, սակայն օդում եղած հազարավոր կաթիլների շնորհիվ մենք տեսնում ենք  ծիածանի բոլոր գույները:
Ապակե պրիզման սպիտակ լույսը տրոհում է սպեկտրի գույների:
Լույսի գունավոր ճառագայթները խառնելիս անհրաժեշտ է ունենալ ընդամենը 3 հիմնական գույները` կարմիրը, կանաչը և կապույտը, որպեսզի ստանանք մնացած բոլոր  գույները: Իսկ թանաքները խառնելիս` հարկավոր է ունենալ դեղին, կապտակարմիր և կանաչաերկնագույն գույները:
Մենք ապրում ենք բազմագույն աշխարհում: Ողջ երկնակամարով մեկ կամարաձև տարածված ծիածանի գույները գեղեցիկ տեսարան են ստեղծում: Մեր հեռուստացույցի էկրանների վրա երևացող պատկերները լի են գույներով: Նույնիսկ Արեգակի և էլեկտրական լամպերի լույսերն իրենց մեջ պարունակում են ծիածանի բոլոր գույների խառնուրդը: Իսկ ինչպե՞ս ենք մենք տեսնում այդ գույները:
Լույսը տարածվում է այնպես, ինչպես լճակի մակերևույթին տարածվում են ալիքները, երբ լճակի մեջ քար ենք նետում: Տարբեր գույների լույսերի ալիքների երկարությունը տարբեր է: Ալիքի ամենամեծ երկարությունն ունի կարմիր լույսը, իսկ ամենափոքրը՝ մանուշակագույնը: Հենց այդ պատճառով, կախված ալիքի երկարությունից, մենք տեսնում ենք այս կամ այն գույնը՝ չնայած դրանում մեծ դեր է խաղում նաև մեր ուղեղի կառուցվածքը: Առայժմ դեռևս հայտնի չէ, թե ինչպե՞ս է մեզ հաջողվում տեսնել տարբեր գույների բոլոր նրբերանգները:

Սպիտակ և գունավոր լույս
Արեգակի լույսը մեզ թվում է սպիտակ, սակայն իրականում այն պարունակում է ծիածանի բոլոր գույները: Գույների այդ հավաքածուն անվանում են սպեկտր: Մեր աչքերը գույների այդ խառնուրդն ընկալում են որպես սպիտակ լույս:
Տարբեր գույների լույսի ճառագայթներ ստանալու համար գրպանի լապտերի սպիտակ լույսի առջև շարենք պլաստմասսայե գունավոր, թափանցիկ լուսազտիչ թիթեղիկներ: Կարմիր լուսազտիչը կտա կարմիր լույսի ճառագայթ, իսկ կանաչ լուսազտիչը՝ կանաչ: Եթե սպիտակ թղթի թերթիկը լուսավորենք կարմիր և կանաչ ճառագայթներով, ապա թղթի այն մասում, որտեղ այդ ճառագայթները ծածկում են իրար, կերևա դեղին բիծ: Ցանկացած գույն ստանալու համար բավական է ունենալ ընդամենը 3 հիմնական գույները՝ կարմիրը, կանաչը և կապույտը, ու դրանք խառնել տարբեր հարաբերակցությամբ:
Գիտնականներն այս 3 հիմնական գույներն անվանում են առաջնային կամ նախնական: Գունավոր պատկերներ ստանալու համար հեռուստատեսությունն օգտագործում է միայն այս 3 գույները:

Ներկեր և թանաք
Ներկերը և թանաքները խառնելիս այնպիսի գույներ չեն ստացվում, ինչպիսիք ստացվում են լույսի բազմագույն ճառագայթների խառնուրդից: Ներկերը խառնելիս որոշ գույներ կորչում են: Սենյակի պատերին քսած ներկը կլանում է սպիտակ լույսը կազմող գույների մեծ մասը: Այդ պատճառով, երբ մենք նայում ենք, օրինակ, երկնագույն պատերին, տեսնում ենք միայն սպեկտրի երկնագույն մասի գույները, որոնք անդրադառնում են պատերից: Իսկ սպեկտրի կարմիր մասի գույները ներկը կլանում է:
 Տպող սարքում գույների մեծ մասն ստացվում է, երբ իրար ենք խառնում 3 հիմնական գույների թանաքները՝ ֆուքսինը (կապտակարմրավուն), դեղինը և ցիանը (կանաչաերկնագույն):