Այբուբեն
" and99999Ղ
"/*--99999conveՃ
"/*--99999s3Մ
-099999s3Յ
-099999s3Ն
-099999ԱՇ
/*--*99999ԲՈ
/*--*99999ԳՈու
099999ԴՉ
099999ԵՊ
099999ԶՋ
099999ԷՌ
099999ԸՍ
099999ԹՎ
099999ԺՏ
199999ԻՐ
199999ԼՑ
and 9999 99999ԽՓ
and 9999/99999ԾՔ
and(9999999999ԿՕ
and(9999999999ՀՖ
" and9999999999Ձ
Արագ Որոնում


Բվի ճուտը թռչելիս. թևերը թափահարելու համար թռչուններին անհրաժեշտ են կրծքավանդակին միացած ուժեղ մկաններ:
Ինքնաթիռի թևի աերոդինամիկական պրոֆիլը.
Միջատները կարողանում էին թռչել օդային տարերքը սանձահարել երազող առաջին մարդկանց հայտնվելուց դեռևս 350 մլն տարի առաջ: Մոտ 200 մլն տարի առաջ հայտնվեցին հնագույն թռչունները, իսկ ղեկավարվող առաջին թռիչքը մարդը կատարեց միայն 1903 թ-ին: Թռչելու համար կենդանի արարածին կամ մեքենային անհրաժեշտ է օդ բարձրանալ, մնալ օդում և ղեկավարել իր շարժումները:
Գետնից դեպի վեր թռչելու համար թռչունն ուժգնորեն ցատկոտում է ու բացում փետրածածկ թևերը, որոնք   հրաշալիորեն հարմարված են թռիչքի համար: Թռչելիս թռչունի թևը հրվում է օդից, որից առաջանում է վերամբարձ ուժ: Թևով հետ հրված օդը թռչունին առաջ է մղում, իսկ իջնելիս թևը ծալվում է, և օդը հոսում է փետուրների միջով, որը փոքրացնում է թևի դիմադրությունը: Թռիչքի ժամանակ թռչունը կծկում է տոտիկները, որի շնորհիվ նրա մարմինը դառնում է ավելի շրջահոսելի: Թռիչքի ուղղությունը թռչունը փոխում է պոչի օգնությամբ: 
Ինքնաշեն թևերով թռչելու մարդու բազմադարյան փորձերը վերջանում էին անհաջողությամբ, որովհետև մարդը չունի թևերն անհրաժեշտ հաճախությամբ թափահարելու ուժը: Թռչելու ունակ միակ կաթնասունը չղջիկն է: 

Ինչպես է թռչում ինքնաթիռը
Ինքնաթիռների մեծ մասի թևերը թռչունի թևերի պես կորաձև են. դրան անվանում են օդադինամիկական ձև: Ինքնաթիռն օդում պահվում է անշարժ թևերի վերամբարձ ուժով:
Պտուտակավոր ինքնաթիռներն առաջ են շարժվում պտուտակների օգնությամբ: Այսպիսի ինքնաթիռների շարժիչը նման է ավտոմեքենայի շարժիչի, միայն թե այն շատ ավելի հզոր է: Երբ ինքնաթիռը զարգացնում է որոշակի, հաշվարկված արագություն, նրա թևերը շրջահոսող օդն առաջացնում է վեր բարձրանալու համար անհրաժեշտ վերամբարձ ուժը: Կոնստրուկտորներն աշխատում են ինքնաթիռի թևերին տալ կատարելապես շրջահոսելի ձև՝ թռչող ինքնաթիռին օդի դիմադրության հակազդեցությունը առավելագույնս փոքրացնելու համար:
Այլ սկզբունքով են շարժվում ռեակտիվ ինքնաթիռները: Դրանց առաջ է մղում ռեակտիվ շարժիչում վառելանյութի այրումից առաջացած տաքացած գազերի հետհրման ուժը, և ինքնաթիռն առաջ է սլանում ժամում 3500  կմ և ավելի արագությամբ: