Այբուբեն
"/*--99999s3Ճ
-099999s3Մ
-099999ԱՅ
/*--*99999ԲՆ
/*--*99999ԳՇ
099999ԴՈ
099999ԵՈու
099999ԶՉ
099999ԷՊ
099999ԸՋ
199999ԹՌ
199999ԺՍ
9999 99999ԻՎ
and 9999/99999ԼՏ
and 9999999999ԽՐ
and(9999999999ԾՑ
and(9999999999ԿՓ
" and9999999999ՀՔ
" and9999999999ՁՕ
"/*--99999conveՂՖ
Արագ Որոնում


Ձիթատու կակաչ
Կակաչը (խաշխաշ, պուտ) կակաչազգիների ընտանիքի խոտաբույս է: Հայտնի է մոտ 120 (այլ տվյալներով՝ 100) տեսակ՝ տարածված առավելապես Հյուսիսային կիսագնդում:
Ձեթ և ափիոն ստանալու նպատակով շատ վաղուց մշակվում է 1 տեսակ՝ քնաբեր կամ ափիոնային խաշխաշը, որն ունի 8 ենթատեսակ: Ձիթատու սորտերի սերմերը պարունակում են 46–56 % ձեթ և մինչև 20 % սպիտակուցներ, օգտագործվում են սննդի մեջ, հրուշակեղենի, պահածոների և օծանելիքի  արտադրություններում:
Դեղատու սորտերի տուփիկներից (սերմերը հեռացնելուց և աղալուց հետո) ստանում են ալկալոիդներ (մորֆին, կոդեին, պապավերին), որոնք բժշկության մեջ օգտագործվում են որպես ցավազրկող միջոց:
Բայց քանի որ ափիոնը նաև շատ ուժեղ թմրանյութ է, դեղատու սորտերի ցանքերն ամենուրեք արգելված են: 
ՀՀ-ում հայտնի է կակաչի 14 (16) տեսակ` արևելյան, պարսկական, ավազասեր, ուրբանի, ծաղկակիրավոր, սակավատերև և այլն՝ տարածված գրեթե բոլոր մարզերում: Աճում է ենթալպյան մարգագետիններում, միջին լեռնային գոտիներում, չոր կանաչապատ լանջերին, թփուտներում, ցանքերում և այլուր:
Ցողունը մազմզոտ է կամ մերկ, ճյուղավորվող: Կտրելիս առաջանում է սպիտակ, դեղնավուն կամ նարնջագույն կաթնահյութ: Ծաղկում է մայիս-հունիսին: Պտուղը երկարավուն բազմասերմ տուփիկ է: Սերմերը մանր են, ցանցանման, տարբեր գույների: 
Ծաղկակիրավոր և սակավատերև տեսակները գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում: