Այբուբեն
"/*--99999s3Ճ
-099999s3Մ
-099999ԱՅ
/*--*99999ԲՆ
/*--*99999ԳՇ
099999ԴՈ
099999ԵՈու
099999ԶՉ
099999ԷՊ
099999ԸՋ
199999ԹՌ
199999ԺՍ
9999 99999ԻՎ
and 9999/99999ԼՏ
and 9999999999ԽՐ
and(9999999999ԾՑ
and(9999999999ԿՓ
" and9999999999ՀՔ
" and9999999999ՁՕ
"/*--99999conveՂՖ
Արագ Որոնում


1821 թ., Պոտսդամ
 1894 թ., Բեռլին

Գերմանացի ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս,  ֆիզիոլոգ և հոգեբան Հերման Հելմհոլցը մշակել է նյարդամկանային համակարգի և տեսողության ու լսողության ֆիզիոլոգիայի հիմնադրույթները, հայտնագործել է աչքի հայելին:
Հելմհոլցը եղել է Քյոնիգսբերգի (1849 թ-ից), Բոննի (1855 թ-ից), Հայդելբերգի (1858 թ-ից) համալսարանների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնների պրոֆեսոր, 1888 թ-ից՝ Բեռլինի ֆիզիկատեխնիկական ինստիտուտի տնօրեն: Բացահայտել է էներգիայի պահպանման օրենքի համընդհանրականությունը, համաձայն որի՝ կենդանի օրգանիզմում ընթացող երևույթները նույնպես ենթարկվում են այդ օրենքին: 1850 թ-ին առաջինն է չափել նյարդային գրգիռի տարածման արագությունը: 1853 թ-ին տվել է աչքի հարմարվողության, կորտյան օրգանի (ներքին ականջ) լսողական ֆունկցիայի (ռեզոնանսի ֆիզիկական օրենքների հիման վրա) տեսությունները: Նվազագույն գործողության սկզբունքը կիրառել է թերմոդինամիկայի խնդիրների լուծման համար, բացահայտել է նրա կապը թերմոդինամիկայի երկրորդ սկզբունքի հետ: 1882 թ-ին ներմուծել է ազատ (Հելմհոլցի ազատ էներգիա) և կապված էներգիաներ հասկացությունները քիմիական շարժընթացներում: Հայտնաբերել է լեյդենյան շշի տատանողական պարպման փաստը, որը մեծ նշանակություն է ունեցել էլեկտրամագնիսական տատանումների տեսության զարգացման համար: 
Հիդրոդինամիկայում Հելմհոլցը սկզբնավորել է հեղուկի մրրկային շարժման հիմունքները, իսկ աերոդինամիկայում կարևոր նշանակություն ունեցան խզվող շարժումների տեսության նրա ուսումնասիրությունները: